Lessons XXV : Ðừng làm cho chữ nhấp nháy

17. Ðừng làm cho chữ nhấp nháy!

Bạn muốn tạo một sự chú ý có ấn tượng trong trang Web của bạn phải không? Hãy dựa vào nội dungcủa nó hơn là tạo sự chú ý bằng cách làm cho nó trở nên nhấp nháy một cách rẻ tiền…

Mục đích

Sau bài học này bạn sẽ:

  • Không bao giờ sử dụng tag nhấp nháy (blink tag).

Bài học

Lần đầu tiên khi NetScape đưa ra web browser của họ, họ thêm vào đó một tag với mục đích là để nhấn mạnh những từ hoặc những cụm từ quan trọng. Tag này làm cho chúng nhấp nháy trên trang Web.

Cấu trúc của tag nhấp nháy khủng khiếp này như sau :

 <blink>Wow</blink>

là một dấu hiệu mà những người có kinh nghiệm xem trên web sẽ nói “tránh xa trang này đi – người viết ra trang web này chỉ mới học HTML từ miếng giấy bọc kẹo cao su.”

Không nói nhiều đến các lý do rất đần độn về việc sử dụng nó, hãy tránh tất cả những gì giống như sau:

Ðây   một vùng NÓNG TRÊN Web

Trừ phi bạn muốn xây dựng một dòng nhếch nhác cho các trang web… Vâng, đây là quan điểm soạn thảo của chúng tôi. Cứ tiếp tục và Hãy tranh cãi.

Ðến phần tiếp theo….

ÐẾN…. | Mục Lục | Bài trước: “Backgrounds” | Bài kế: “Trang trí cho Văn bản” |

Soạn thảo HTML Bài 17: Ðừng làm nhấp nháy

?1995, 1996 Maricopa Center for Learning and Instruction (MCLI)
Maricopa County Community College District, Arizona

The Internet Connection at MCLI is Alan Levine –}
Comments to levine@maricopa.edu

URL: http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut/tut17.html

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: