Lessons XX : Một số lệnh làm việc với files và thư mục trong Java

Một số lệnh làm việc với files và thư mục trong Java

Thứ bảy, 06 Tháng 9 2008 10:24 duykhanh Hướng dẫn lập trình Java
Email In

thư mục hiện thời mà chương trình java của ta chạy

String currentDir = System.getProperty("user.dir");
System.out.println("Current folder "+ currentDir);

tạo đối tượng là thư mục con “In” của thư mục hiện thời

dirIn = new File(currentDir+File.separator+"In");

một đối tượng File có phải là thư mục hay không , nếu không thì đối tượng đó trỏ tới một file

System.out.println(dirIn + (dirIn.exists() ? " is":" is not" )+" a directory.")

duyệt danh sách file của thư mục

// get the list of file in dirIn
File[] dirContent = dirIn.listFiles();
if (dirContent != null){// list the content
for (File file : dirContent){// File objects
// xử lí biến file
}
}

(nguồn: http://duykhanh.wordpress.com/ )

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: