Lessons XIX : Liên kết CSDL SQL vào ứng dụng Java

Liên kết CSDL SQL vào ứng dụng Java

Chủ nhật, 31 Tháng 8 2008 11:50 3c.com.vn Hướng dẫn lập trình Java
Email In

Chương trình Java (hay chương trình bằng các ngôn ngữ khác) có thể truy xuất database thông qua giao tiếp lập trình ODBC. Trong Java, giao tiếp ODBC được nâng cấp thành JDBC và được hiện thực trong các class thuộc package java.sql. Ý tưởng chung là tạo đối tượng cầu nối (connection) đến database cần truy xuất, tạo 1 đối tượng “Statement” kết hợp với cầu nối để nhờ nó thực hiện câu truy vấn SQL miêu tả tập các record cần truy xuất thật sự rồi duyệt từng record tìm được để xử lý theo yêu cầu. Đoạn chương trình Java sau demo cho ý tưởng trên, sau khi đọc hiểu, bạn có thể hiệu chỉnh một số chi tiết để truy xuất database theo yêu cầu riêng của mình.

//định nghĩa biến miêu tả DSN của database cần truy xuất

String conStr = “jdbc:odbc:DSN_Name”;

//định nghĩa biến connection

Connection con;

// định nghĩa biến chứa lệnh SQL

String newSQL = “Select * from GroupList”;

try {

Class.forName(“sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”);

//1. Tạo connection miêu tả database cần truy xuất

con = DriverManager.getConnection(conStr,””,””);

//2. Tạo đối tượng Statement kết hợp với connection

java.sql.Statement stmt = con.createStatement();

//3. Tạo đối tượng Recordset chứa kết quả của lệnh SQL

ResultSet rs =stmt.executeQuery(newSQL);

//4. Duyệt recordset để xử lý từng record

int i = 0;

if (rs != null) while (rs.next()){

//xử lý record hiện hành

i++;

}

//5. Đóng các đối tượng đã tạo ra

rs.close(); stmt.close(); con.close();

} catch(Exception e){

System.out.println(“Error : “+e);

}

Lưu ý rằng đoạn code trên truy xuất database thông qua DSN (data source name) nhờ đó độc lập với công nghệ quản lý database và vị trí vật lý của file database. Nó sẽ chạy tốt với database dùng bất kỳ công nghệ quản lý nào (Foxpro, Excel, Access, SQL Server, Oracle Server,…)

Theo 3c.com.vn

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: