Lessons XIX : Bài 16: Đối tượng XMLHttpRequest – DOM Level 3 và DOM

Bài 16: Đối tượng XMLHttpRequest – DOM Level 3 và DOM.

 

DOM Level 3

Các giải pháp đã thảo luận ở trên không phải là các chuẩn. Mặc dù XMLHttpRequest đã được hỗ trợ rất rộng, song vẫn có thể thấy một số sự khác biệt với từng trình duyệt. Nhiều người tin rằng Ajax dựa vào sự hỗ trợ của W3C; tuy nhiên thực tế không phải vậy. W3C đã bắt đầu chú trọng vào điều này và một chuẩn mới được công bố: DOM Level 3 Load and Save Specification. Đặc tả này được thiết kế như một platform độc lập với các ngôn ngữ để thay đối nội dung một tài liệu DOM với XML. Phiên bản 1.0 được giới thiệu vào tháng 4/2004, nhưng hiện thời chưa trình duyệt nào thực hiện theo nó

DOM
DOM là một đặc tả của W3C cho một platform độc lập với ngôn ngữ lập trình để truy cập và sửa đổi nội dung và cấu trúc của tài liệu. Một cách hiểu khác, nó là một cách thông dụng để biểu diễn và thao tác một tài liệu HTML hay XML. Một điều quan trọng cần lưu ý là thiết kế của DOM dựa trên đặc tả của Object Management Group, cho phép sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Ban đầu DOM được thiết kế để làm cho JavaScript linh động với các trình duyệt, sau đó nó phát triển ra khỏi giới hạn này.

DOM là một mô hình đối tượng trong ngữ cảnh hướng đối tượng. DOM xác định các đối tượng cần thiết để biểu diễn và thay đổi tài liệu, các hành vi và thuộc tính của các đối tượng này, và mối liên hệ giữa các đối tượng. Có thể coi DOM như một cây biểu diễn dữ liệu và cấu trúc của trang web, mặc dù thực tế nó có thể không theo cách như vậy.

Simple Table

PHP Code:

<table>
<tbody>
<tr>
<td>Foo</td>
<td>Bar</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Có thể biểu diễn theo DOM của bảng trên. Lợi thế của đặc tả DOM là nó cung cấp một chuẩn để tương tác với tài liệu. Không có DOM, không thể thực thi được Ajax. DOM không chỉ cho phép duyệt và chỉnh sửa nội dung, mà còn làm cho trang web trở thành các trang động.

 

 

Kết luận cho các loạt bài về: Đối tượng XMLHttpRequest
Chúng ta vừa xem xét các kỹ thuật cơ bản và là “trái tim” của Ajax, đối tượng XMLHttpRequest.Với sự kết hợp giữa JavaScript và một số thao tác DOM, Ajax cho phép một mức độ tương tác chưa từng có từ trước đến nay. Với XMLHttpRequest ta không còn đợi quá trình tái nạp trang web và sự đồng bộ với server nữa.

Trong phần sau chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về: Gửi các request và xử lý response
Sau đó mới đến: Kỹ thuật lập trình với AJAX.

 

ngocha85(Updatesofts.com)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: