Lessons XIII : Tự động hóa với AutoIT – Phần 2: Cài đặt tự động

Tự động hóa với AutoIT – Phần 2: Cài đặt tự động

Thứ tư, 20 Tháng 8 2008 07:01 Sơn Tùng Hướng dẫn lập trình AutoIT
Email In

Trong phần 1 Tự động hóa với AutoIT – Cài đặt ngầm, chúng ta đã  thấy làm thế nào để cài đặt silent một phần mềm với AutoIT. Nhưng nếu một bộ cài không có chế độ silent thì sao? Đừng lo. chúng ta vẫn có thể thực hiện cài đặt một cách tự động, step-by-step qua từng menu.
Trong phần 2 này chúng ta sẽ thực hiện với bộ cài Winamp, thực ra bộ cài này có chế độ silent, nhưng hãy coi như nó không có nhé Hãy cùng tìm hiểu những kỹ thuật hấp dẫn nhất của AutoIT.

Để bắt đầu, bạn hãy tạo một file .au3 mới nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ viết câu lệnh chạy bộ cài Winamp:

 Run("WinampInstall.exe")

Trong phần 1 chúng ta đã sử dụng câu lệnh RunWait. Sự khác biệt giữa RunWaitRun Run sẽ không chờ cho đến khi chương trình được gọi đóng lại mới thực hiện a command.

Sau khi dùng câu lệnh Run, chúng ta sẽ cần chờ đến khi của sổ có title “Installer Lanuage” hiện ra:

 WinWaitActive("Installer Language")

Cửa sổ “Installer Language” là phần hiện ra đầu tiên của bộ cài Winamp.

Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn không có chuột mà chỉ có bàn phím 😛 . Để tiếp tục cài đặt bạn phải nhấn ENTER để chọn nút OK. Vậy chúng ta sẽ “gửi” nút ENTER đến Winamp Installer.

Send("{ENTER}")

Cửa sổ Installer tiếp theo hiện ra, chúng ta sẽ tiếp tục gửi nút Enter để qua nó:

WinWaitActive("Winamp Installer")
Send("{ENTER}")

Tiếp theo là ửa sổ License Agreement, tiếp tục nào

WinWaitActive("Winamp Installer", "License Agreement")
Send("{ENTER}") 


Màn hình tiếp theo cho phép chúng ta chọn thư mục cài đặt, câu lệnh quen thuộc

 WinWaitActive("Winamp Installer", "Choose Install Location")

Thư mục mặc định là “c:\Program Files\Winamp”, nhưng tớ lại muốn sửa nó cơ, vậy nên tớ dùng câu lệnh này:

 Send("C:\Applications\Winamp")

và “nhấn” nút ENTER:

Send("{ENTER}")

Bây giờ chúng ta ở màn hình cho phép chọn những thành phần sẽ cài đặt

Tớ thường để cho cài đầy đủ, nếu bạn muốn bỏ chọn Options nào đó thì đọc tiếp phần dưới nhé, giờ thì Next nào

WinWaitActive("Winamp Installer", "Choose Components")
Send("{ENTER}")

Tiếp theo, NEXT tiếp

WinWaitActive("Winamp Installer", "Choose Start Options")
Send("{ENTER}")

Tiếp theo là Winamp’s “Additional Features”. Tớ không biết bạn thế nào chứ tớ ghét cái mục này vì nó sẽ cài Toolbar, sửa search engine, đặt quảng cáo ở Desktop, thế nên tớ sẽ bỏ chọn hết.

Có nhớ tớ đã nói là tưởng tượng mình không có con chuột không? Bạn biết đấy để chuyển qua lại giữa các Options chúng ta dùng phím TAB.
Tớ thử ấn TAB một lần, nút Cancel được highlight. Ấn TAB lần nữa thì “Winamp Remote” option được highlight, và, xem nào, ấn SPACE để tắt nó.
Tiếp theo cứ ấn TAB và SPACE để tắt các lựa chọn còn lại
Cuối cùng ấn TAB 2 lần nữa để chuyển đến Install button. Giờ thì dễ rồi, ENTER thôi.

WinWaitActive("Winamp Installer", "Get the Most Out of Winamp")
Send("{TAB}{TAB}{SPACE}{TAB}{SPACE}{TAB}{SPACE}{TAB}{SPACE}{ENTER}")

Winamp sẽ bắt đầu cài đặt và xong xuôi sẽ chuyển đến màn hình “Installation Complete”.

 WinWaitActive("Winamp Installer", "Installation Complete")

Bây giờ chúng ta còn option cuối cùng, “Launch Winamp after the installer closes” option. Tớ sẽ bỏ chọn nó và Finish nhé:

WinWaitActive("Winamp Installer", "Installation Complete")
Send("{TAB}{SPACE}{ENTER}")

Great ! Thật đơn giản phải không nào? Đây là toàn bộ code của chương trình tự động cài Winamp này :

Run("WinampInstall.exe")
WinWaitActive("Installer Language")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("Winamp Installer")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("Winamp Installer", "License Agreement")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("Winamp Installer", "Choose Install Location")
Send("C:\Applications\Winamp")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("Winamp Installer", "Choose Components")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("Winamp Installer", "Choose Start Options")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("Winamp Installer", "Get the Most Out of Winamp")
Send("{TAB}{TAB}{SPACE}{TAB}{SPACE}{TAB}{SPACE}{TAB}{SPACE}")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("Winamp Installer", "Installation Complete")
Send("{TAB}{SPACE}{ENTER}")

Sơn Tùng – Hoclaptrinh.vn
Theo technibble.com

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: