Lessons XII : Lập trình giao diện

IX. Lập trình giao diện:
          Có khá nhiều các bộ lập trình giao diện với Python. Sau đây ta sẽ tìm hiểu tổng quan về chúng.
1. Tkinter:
          Đây là một công cụ lập trình giao diện Python cho Tcl/Tk, được đưa vào Python (chạy trên nền Win32 mặc dù nó có thể được cài trên Unix/Linux hoặc Mac) và cung cấp một giao diện người sử dụng. Không phải là đơn giản để học cách sử dụng bộ công cụ mạnh này, nó cung cấp những thứ xuất hiện như là một tập hợp các cửa sổ. Tuy nhiên, bởi vì  các cửa sổ Tkinter có thể mở rộng, nhiều cửa sổ được tạo ra khá dễ dàng. Tkinter được thiết kế như là một giao diện người sử dụng do yêu cầu thực tế cho Python.
          Để tạo ra một một khung cửa sổ đơn giản trong Tkinter chỉ cần làm như đoạn code sau:

import Tkinter

root = Tkinter.Tk()

root.mainloop()

gfd From an object-oriented perspective one can do the following:

import Tkinter

class App:

def __init__(self, master):

button = Tkinter.Button(master, text=”I’m a Button.”)

button.pack()

if __name__ == ‘__main__’:

root = Tkinter.Tk()

app = App(root)

root.mainloop()

 

Các site cung cấp thông tin về Tkinter

http://www.astro.washington.edu/owen/TkinterSummary.html <- A summary

http://infohost.nmt.edu/tcc/help/lang/python/tkinter.html <- A tutorial

http://www.pythonware.com/library/tkinter/introduction/ <- A reference

 

2. PyGTK

PyGTK cung cấp một công cụ thuận tiện cho GTK cộng với các thư viện sử dụng trong các chương trình Python. Quan tâm đến nhiều chi tiết như quan lí bộ nhớ và thay thế. Khi kết hợp với PyORBit và gnome-python, nó có thể được sử dụng để viết các ứng dụng Gnome với đầy đủ các đặc điểm.

3. PyQt:

Sử dụng phổ biến trên Unix/Linux và các bộ công cụ Windows. PyKDE có thể được sử dụng để viết các ứng dụng dựa trên KDE.

4. wxPython

        Gắn với bộứng dụng wxWidgets, nó có thể chạy trên Windows, Macintosh, và Unix/Linux.

 

Tài liu tham kho:

1.    Python Documentation

2.    Python_Programming.pdf

3.    website: http://www.python.org

4.    website: http://en.wikipedia.org/wiki/Python_programming_language

5.    website: http://pythonnet.sourceforge.net/readme.html

 

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: