Lessons XI : Tạo Liên kết bằng Anchors

8. Tạo Liên kết bằng Anchors

Mục đích của bài này chỉ cung cấp cho ta những thông tin bổ sung… Vì thế bài này nhanh và khá dễ hiểu!

Thế nào làURL?

Sức mạnh thật sự của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản (hypertext link) đến các thông tin liên quan. Những thông tin này có thể là những trang web khác, những hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, animation, các chương trình, nội dung của Gopher server, một trình log-in vào máy tính ở xa (remote computer), hay một tập hợp các phần mềm, hay một “ftp” site.

WWW sử dụng một cách định địa chỉ gọi là URL, hay Uniform Resource Locator (đôi khi còn gọi là “Universal Resource Locator”), để chỉ ra vị trí của những mục như vậy. Những liên kết này thường được biểu diễn bằng những chữ màu xanh có gạch dưới và được gọi là anchor.

Trong những bài học tiếp theo chúng ta sẽ:

  • Xem lại khái niệm của URL
  • Tìm và chép URL từ web browser vào tài liệu văn bản HTML của bạn.
  • Viết một anchor HTML để liên kết đến tài liệu trong cùng thư mục với tài liệu đầu tiên.
  • Viết một anchor HTML để liên kết đến tài liệu khác thư mục với tài liệu đầu tiên.
  • Viết một anchor HTML để liên kết đến một trang web khác trên Internet.
  • Viết một anchor HTML để liên kết đến Gopher Server.
  • Viết một anchor HTML để liên kết đến một phần khác của cùng một tài liệu.
  • Liên kết với một hình ảnh như một “hyperlink” đến tài liệu khác.

Ồ! Nghe như có nhiều việc phải làm! Ðừng lo lắng, mọi thứ điều không phức tạp như bạn nghĩ. Sau cùng, nếu không có hypertext thì chúng ta không thể gọi tài liệu này là Soạn thảo HTML mà phải gọi là Soạn thảo TML


Ðến phần tiếp theo….

Dùng URLs để kết nối các tài liệu thông qua liên kết siêu văn bản.

ÐẾN…. | Mục Lục | Bài trước: “Hình ảnh Inline” | Bài kế tiếp: “Liên kết đến Tập tin Cục bộ” |

 


Soạn thảo HTML Bài 8: Tạo Liên kết bằng Anchors

?1995, 1996 Maricopa Center for Learning and Instruction (MCLI)
Maricopa County Community College District, Arizona

The Internet Connection at MCLI is Alan Levine –}
Comments to levine@maricopa.edu

URL: http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut/tut8.html

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: