Lessons XI : Làm rõ thuật ngữ (Id) và (Class) trong CSS

Làm rõ thuật ngữ (Id) và (Class) trong CSS

Thứ ba, 09 Tháng 9 2008 10:36 CSSYeah.com Hướng dẫn lập trình HTML – CSS
Email In

Cũng có khá nhiều bạn hỏi tôi về việc làm sao để phân biệt được id và class. Khi nào dùng id, khi nào dùng class trong HTML và CSS. Trong bài viết này tôi xin giải thích kỹ hơn về hai thuật ngữ này và cách dùng chúng trong quá trình viết mã HTML.
1. Id.
Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thuật ngữ id
1.1 Id là gì?
id hay là index(chỉ số) được dùng để xác định một đối tượng duy nhất nào đó. Do đó trong một trang HTML của bạn mỗi đối tượng chỉ có duy nhất một id, nếu có 2 đối tượng trở lên có id giống nhau trong cùng một trang thì điều đó có nghĩa là trang đó của bạn không validate HTML.
1.2 Id dùng khi nào?.

Do mỗi trang HTML mỗi đối tượng chỉ có thể có duy nhất một id chính vì vậy id được dùng cho những đối tượng nào mang tính duy nhất trong trang (ví dụ: khung viền (wrapper), menu chính (main menu),…).
1.3. Cách dùng id.

<div id="mainwrapper">
    Nội dung thông tin...
  </div>

Trong file CSS chúng ta sẽ dùng dấu “#” trước tên đối tượng mà chúng ta đặt là id

.
2. Class

Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về thuật ngữ class và cách sử dụng chúng trong quá trình viết mã HTML.
2.1 Class là gì?

class hay còn gọi là lớp dùng để chỉ một lớp các đối tượng có chung các thuộc tính. Các đối tượng trong cùng một class có tính thừa kế lẫn nhau, chính vì vậy trong một trang HTML của bạn có thể có rất nhiều các đối tượng có thể thuộc một class nào đó. Ví dụ sau đây sẽ minh chứng cho các bạn về tính thừa kế và việc định nghĩa nhiều đối tượng cùng thuộc một class nào đó.

Giả sử rằng chúng ta có một trang HTML như sau:

<html>
 <head>
 </head>

 <body>
    <div id="wrapper">

      <div>
        <p>Nội dung thông tin...<p>
      </div>

      <div>
        <div>
          <p>Nội dung thông tin 2...<p>
        </div>
      </div>

    </div>
  </body>
</html>

Giả sử rằng chúng ta định nghĩa các thuộc tính của class=”info” như sau:

.info {
 margin: 5px 10px;
 padding: 10px;
 border: 1px solid #F0F0F0;
}

Bây giờ bạn muốn định nghĩa cho thẻ div nằm trong phần author có màu nền là màu đen và chữ là màu trắng thì ta chỉ cần định nghĩa thêm hai thuộc tính này còn thẻ

<div>

đã thừa kế các thuộc tính margin, padding, border của class ở trên. Phần định nghĩa thêm như sau

div.author .info {
 background-color: #000000;
 color: #FFFFFF;
}

Khi đó đối tượng <div> trong phần author sẽ bao gồm các thuộc tính sau.

div.author .info {
 margin: 5px 10px;
 padding: 10px;
 border: 1px solid #F0F0F0;
 background-color: #000000;
 color: #FFFFFF;
}

Qua ví dụ trên chúng ta cũng thấy được việc sử dụng nhiều đối tượng thuộc cùng một class trong cùng một trang như thế nào.
2.1 Dùng class khi nào?

Do tính chất của class đã trình bày ở trên có thể suy ra rằng nếu khi nào chúng ta muốn nhiều đối tượng dùng chung một số thuộc tính nào đó (vd: color, background, border,…) thì chúng ta nên gộp chúng vào chung một class.
2.3 Cách dùng class.

Trong HTML chúng ta dùng như sau:

<div>
    Nội dung thông tin...
  </div>

  <p>
    Nội dung thông tin...
  </p>

  <span>Dòng nổi bật</span>

Trong file CSS chúng ta đặt dấu “.” trước tên của đối tượng mà chúng ta đặt là class.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: CSSYeah.com

Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: