Lessons VIII : Bài 4 (tiếp): Các công nghệ trong AJAX – DOM – Làm việc với DOM bằng JavaScript

Bài 4 (tiếp): Các công nghệ trong AJAX – DOM – Làm việc với DOM bằng JavaScript.

 

Làm việc với DOM bằng JavaScript.

Trong một ứng dụng bất kỳ, nếu muốn thay đổi giao diện người dùng khi họ đang làm việc, thì phải cung cấp các phản hồi lại khi người dùng gửi các yêu cầu.

Để hiểu rõ cơ chế làm việc với DOM bằng JavaScript, chúng ta cùng xét một ví dụ về một trang HTML đơn giản.

Quote:

<html>
<head>
<link rel=’stylesheet’ type=’text/css’ href=’hello.css’ />
<script type=’text/javascript’ src=’hello.js’></script>
</head>
<body>
<p id=’hello’>hello</p>
<div id=’empty’></div>
</body>

Ta đã thêm vào các tham chiếu đến các file hello.css (dùng Cascading Style Sheet) và một file chứa mã nguồnJavaScript là hello.js. Ở đây cũng đồng thời khai báo một thẻ <div> với một ID.

Còn đây là file hello.css chứa stylesheet để áp dụng cho các mục trong file HTML:

Quote:

.declared{
color: red;
font-family: arial;
font-weight: normal;
font-size: 16px;
}
.programmed{
color: blue;
font-family: helvetica;
font-weight: bold;
font-size: 10px;
}

Chúng ta định nghĩa hai style, để mô tả gốc của các nút DOM (tên của các style là tùy chọn). Các style này không dược dùng trong file HTML, nhưng chúng sẽ được áp dụng qua file JavaScript.

Quote:

window.onload=function(){
var hello=document.getElementById(‘hello’);
hello.className=’declared’;
var empty=document.getElementById(’empty’);
addNode(empty,”reader of”);
addNode(empty,”Ajax in Action!”);
var children=empty.childNodes;
for (var i=0;i<children.length;i++){
children[i].className=’programmed’;
}
empty.style.border=’solid green 2px’;
empty.style.width=”200px”;
}
function addNode(el,text){
var childEl=document.createElement(“div”);
el.appendChild(childEl);
var txtNode=document.createTextNode(text);
childEl.appendChild(txtNode);
}

Hàm window.onload() sẽ được gọi khi trang web được nạp. Tại thời điểm này, cấu trúc cây DOM sẽ được thiết lập.

Trong bài 5 anh em ta sẽ học về: Tìm kiếm một DOM Node, Tạo DOM Node.

 

ngocha85(Updatesofts.com)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: