Lessons VI : Bài 6: Các thuộc tính của font chữ và định nghĩa font chữ cho văn bản

Bài 6: Các thuộc tính của font chữ và định nghĩa font chữ cho văn bản

Thứ hai, 18 Tháng 8 2008 15:25 Hữu Trung Hướng dẫn lập trình HTML – CSS
Email In

Các thuộc tính về font chữ sẽ cho phép bạn thay đổi họ font (font family), độ đậm (boldness), kích thước (size) và kiểu font (style).
01Đặt font cho đoạn văn bản.

Để đặt một loại font chữ nào đó cho đoạn văn bản thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính font-faily:

p {
 font-family: Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;
}

Thông thường bạn cần phải khai báo họ của font ở cuối (trong ví dụ trên thì sans-serif là chỉ tới 1 họ font) để trong trường hợp máy của người duyệt Web không có các font như mình đã đặt thì nó sẽ lấy font mặc định của họ font trên.

02Đặt đoạn văn bản sử dụng font nhãn caption.

p.caption {
 font: caption;
}

03Đặt kích thước font cho đoạn văn bản.

Khi chúng ta muốn những đoạn văn bản hoặc tiêu đề có kích thước của chữ khác nhau, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính font-size:

h1 {
 font-size: 20px;
}

h3 {
 font-size: 12px;
}

04Định lại kích thước font bằng thuộc tính font-size-ajust:

p {
 font-size-ajust: 0.60;
}

05Đặt kiểu font cho đoạn văn bản.

Chữ đậm, chữ nghiêng,… được đặt với thuộc tính font-style:

p {
 font-style: italic; /* normal | italic | oblique */
}

06

Muốn hiển thị font ở dạng small-caps hoặc ở dạng normal thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính font-variant. Thuộc tính này có hai giá trị normal và small-caps

p {
 font-variant: normal; /* normal | small-caps */
}

07Đặt độ đậm nhạt của font.

Khi chúng ta muốn thay đổi độ đậm nhạt của văn bản chúng ta sẽ dùng thuộc tính font-weight:. Chúng ta có thể đặt giá 3 loại giá trị cho thuộc tính này 1. normal(bình thường), 2. bold(đậm), 3. 300(đặt dạng số)

h3 {
 font-weight: bold;
}

08Khai báo các thuộc tính font ở dạng shorthand.

p {
 font: italic small-caps 900 12px arial;
}

Nguồn: cssyeah.com

Comments (1)add comment

meo_con_đang_yêu said:

bài này rất hay tui cảm ơn nghe
report abuse
vote down
vote up
Tháng chín 27, 2008
Votes: +0
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: