Lessons XIII : Code Example – Ví dụ 3

Ví dụ 3!

Creating Custom Attributes(tạo một Attributes)

* Lớp tạo Attributes

PHP Code:

/*
* Created by SharpDevelop.
* NetDevelop Co., Ltd.
* Author: Tuan Anh Nguyen Ngoc
* Date: 11/24/2006
* Contact Information.
* – Email: info.netdevelop@gmail.com
* – Handheld: +84 905 202 088
*/

using System;

namespace AdvancedDotnet
{
/// <summary>
/// Định nghĩa  Author Attribute.
/// </summary>
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method|AttributeTargets.Property|AttributeTargets.Struct,AllowMultiple=false,Inherited=false)]
public class AuthorAttribute : Attribute
{
private string _sName;
public AuthorAttribute(string name)
{
this._sName = name;
}
}
}

Mình không có nhiều thời gian nên các bạn có thể tự tìm hiểu thêm, chú các đến Enumerator của AttributeTargets.

Sử dụng Attribute tự tạo tương tự như sử dụng Attribute.

* Lớp gọi(sử dụng) Attributes

PHP Code:

/*
* Created by SharpDevelop.
* NetDevelop Co., Ltd.
* Author: Tuan Anh Nguyen Ngoc
* Date: 11/21/2006
* Contact Information.
* – Email: info.netdevelop@gmail.com
* – Handheld: +84 905 202 088
*/
using System;
using System.Resources;
using System.Reflection;

namespace AdvancedDotnet
{

class MainClass
{
[Author(“tuan anh nguyen ngoc”)]
public static void Main()
{
///do samething
}
}
}

Quote:

[Author(“tuan anh nguyen ngoc”)]
Author chính là Attributes ta tạo ra

chúc các bạn thành công! có vấn đề gì cần hỏi có thể liên hệ với mình ở thông tin trên,

 

dauden(UDS)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: