Lessons XI : Code Example

ví dụ một!

Built in Attributes

ví dụ thể hiện một hàm dùng cho Debug

PHP Code:

using System;
using System.Diagnostics;

namespace AdvancedDotnet
{
class MainClass
{
[Conditional(“DEBUG”)]
public static void MsgDebug(string msg){
Console.WriteLine(msg);
}
public static void Main()
{

Console.WriteLine(“this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDebug()”);
MsgDebug(“Trying out Attributes”);
Console.Read();
}
}
}

khi chay chú ý ở 2 chế độ Debug và Release

nếu chạy Debug ta sẽ thấy

Quote:

this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDebug()
Trying out Attributes

nhưng nếu chạy ở Release thì chỉ thấy

Quote:

this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDebug()

do không có nhiều thời gian nêu mình post mà không có chú thích nhiều Bro nào có gì hỏi thì cứ post nha! mình sẽ cố gắng trả lời!

 

dauden(UDS)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: