Lessons X : Chương trình C# đơn giản

Chương trình C# đơn giản

 

Đợi mãi chẳng thấy bác nào post bài tiếp thôi thì em cũng đú theo câu vài bài chơi

Gì thì gì cũng phải làm 1 cái Hello World trước chứ nhỉ

Gõ y thế này vào khoan hãy thắc mắc :

Code:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

 

namespace Hello_World

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(“Hello World”);

}

}

}

Mấy cái linh tinh khoan chú ý , ngó vô cái này cái :

Code:

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(“Hello World”);

}

Hàm Main sẽ dc gọi đầu tiên để thực thi chương trình . Console.WriteLine ở đây là để ghi dòng chữ Hello World ra màn hình console . Nếu trên cùng bạn ko dùng Using System thì bạn phải ghi rõ là System.Console.WriteLine . Sau mỗi dòng lệnh phải có dấu chấm phẩy (;) nhé .

Ai dùng VS 2005 thì làm phát có sẵn code thêm dòng WriteLine vào là xong .

 

 

Tiếp theo là về phần ghi chú các đoạn code :

nếu chỉ có 1 dòng thì chỉ cần dùng dấu // sau đó là dòng ghi chú của bạn . Nếu nhiều dòng thì có thể dùng /* dòng 1 , dòng 2 … */

VD :

Code:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

 

namespace Hello_World

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

//Xuat ra man hinh

Console.WriteLine(“Hello World”);

/* Ket qua xuat ra man hinh se~ la` :

* Hello World

*/

}

}

}

 

 

Bi giờ quay lại với cái chương trình đầu tiên này

Bi giờ quay ngược lại nói đến cái chứ class , ko phải là lớp học đâu nhé

Bạn có thể tưởng tượng class giống như 1 cái gì đó trừu tượng bao gồm các đối tượng mà các đối tượng đó có chung các kiểu như có bánh xe hay gì đó chẳng hạn .

VD như thay vì bạn có các đối tượng như xe hơi , xe máy …. , bạn gom chung nó vào 1 class gọi là Class xe .

Phù , giở sách ra coi tiếp , lâu lắm rồi em ko coi tới cái này , quên sạch rồi , bác nào biết bổ xung tiếp giúp em , đi nấu gói mì ăn cái

 

 

Giờ thì nói đến Function , em dốt văn nên chả biết viết sao thôi thì dùng VD để nói vậy

Bây giờ tới chương trình cộng 2 số

Code:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

 

namespace Tong

{

class Program

{

static double a = 2, b = 4, c;

 

static double Tong()

{

c = a + b;

return c;

}

static void Main(string[] args)

{

Tong();

Console.WriteLine(“Tong cua a + b = {0}”,c);

}

}

}

ở đây vì a,b,c nằm trong class Tong và hàm Main cũng nằm trong class Tong nên bạn phải khai báo khóa Static .

bây giờ nới đến các Function , chú ý đoạn code này :

Code:

static double Tong()

{

c = a + b;

return c;

}

đây dc gọi là function Tong . double là kiểu dữ liệu trả về cho biến c , nếu bạn ko muốn return bất cứ cái gì thì thay double bằng void vì đôi khi function của bạn chỉ dùng để thực hiện một hành động nào đó mà ko cần trả ra . ở đây khi function đc khai báo static double Tong() thì bạn phải có return c .

 

 

 

Codered(UDS)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: