Lessons 9 : Cùng học C++ cơ bản

Cùng học C++ cơ bản

 

Mình viết bài này chỉ có mục đích là qua những bài học rất đơn giản này, bạn nào chưa học có thể đọc và hiểu 1 ctrinh C++ làm việc như thế nào.

Bài 1 : Cấu trúc 1 chương trình C++ và 1 số kí hiệu qui ước

Kí hiệu
// : dòng nằm sau kí tự này đc qui ước là dòng chú thích (Comment)
/* … */ : tất cả những gì viết giữa 2 kí tự này cũng là chú thích , sẽ ko hiển thị ra khi chạy chương trình

Cấu trúc cơ bản của 1 chương trình viết bằng C++ gồm có các phần sau :

Trích:

#include <iostream>
#include <stdio.h> // Phần khai báo các thư viện sử dụng cho chương trình
#define …

int a;
const int b = 2006; // Phần khai báo về kiểu dữ liệu cho các biến, hằng có mặt trong chương trình

int main() // Hàm chính,hay phần thân của chtrình,nội dung của nó đặt giữa 2 dấu { }
{


return 0; // lệnh lấy giá trị trả về , để đưa kết quả ra màn hình
}

Các đặc điểm của ctrinh C++ : giống như các ctrinh làm việc với shell , hay perl … các câu lệnh trong C++ đc ngăn cách với nhau bởi dấu “;” mọi kí tự trắng giữa 2 câu lệnh là ko có ý nghĩa, có thể viết dấu cách thoải mái

Về cơ bản thì C++ rất giống nhiều ngôn ngữ lập trình khác nên cũng ko khó khăn để học đc nó

Bài này mình dịch viết lại theo ý hiểu . Hôm khác mình sẽ Post tiếp các bài sau, coi như ôn bài luôn
Chúc vui vẻ !

.:micimacko – HcE:.

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: