Chuong XXXXII : Chạy XAMPP trên USB Flash hay CD-ROM

Chạy XAMPP trên USB Flash hay CD-ROM

 

Hướng dẫn sử dụng

AMPstart.exe v1.0.0.6
Lý Anh Tuấn, ĐHSP Tp.HCM

————————————————————-
Giới thiệu:

AMPstart là chương trình khởi động giúp XAMPP và XAMPPlite
có thể chạy trên USB flash và CD-ROM

AMPstart được đặt ở thư mục gốc của XAMPP hay XAMPPlite,
chạy cùng (hoặc không) với file cấu hình AMPstart.ini

XAMPP hay XAMPPlite có thể đặt trong thư mục tùy ý.

————————————————————-
Soạn thảo file AMPstart.ini:

; Bắt đầu file cấu hình —

[database] ; — Đoạn dùng cấu hình cho CSDL
overwrite=1 ;1=overwrite; 0=copy

[website] ; — Đoạn dùng cho cấu hình website
website=test ;tên thư mục htdocs\test
startup= ;mặc định là index.php

; Kết thúc file cấu hình —

Trong các đường dẫn trên, ký hiệu “\” hay “.” thay cho thư mục
gốc của ổ đĩa chứa file AMPstart.ini

Thí dụ: Cấu hình để webserver chạy trên USB flash

[database]
overwrite= ;chạy CSDL trên USB flash

[website]
website=test ;tên thư mục trong htdocs
startup= ;mặc định là index.php

Thí dụ: Cấu hình để webserver chạy trên CD-ROM

[database]
overwrite=1 ;chép đè dữ liệu nếu đã có

[website]
website=test ;tên thư mục trong htdocs
startup= ;mặc định là index.php

————————————————————-
Hoạt động:

AMPstart chạy dưới dạng một icon trong System Tray

Khi khởi động, AMPstart tìm file AMPstart.ini trong thư mục
chứa AMPstart, thư mục gốc của tất cả các ổ đĩa của máy tính
chạy AMPstart, trừ các ổ đĩa mạng.

Vì vậy, có thể đặt XAMPP hay XAMPPlite cùng AMPstart.exe
trên một ổ đĩa (thí dụ CD-ROM), AMPstart.ini, ứng dụng web
và CSDL trên một ổ đĩa khác (thí dụ USB flash).

Sau khi khởi động xong webserver, AMPstart mở trang được
định nghĩa tại khóa startup trong đoạn [website]. Tên file
mặc định là index.php

Khi đang chạy trên USB flash, CD-ROM, AMPstart khóa ổ đĩa
CD, USB flash tương ứng.

Double click lên icon AMPstart để shut down WebServer, ổ đĩa
tương ứng được mở khóa.

————————————————————-
History:

AMPstart.exe v1.006 dùng cho XAMPP và XAMPPlite v1.5.x và 1.4.x
AMPstart.exe v1.004 dùng cho XAMPP và XAMPPlite v1.4.x

————————————————————-
Chú thích:

XAMPPlite 1.5.x có dung lượng < 105MB (XAMPPlite 1.4.x < 80MB),
có thể chứa đủ trong một USB flash 128MB cùng với ứng dụng web
và CSDL.

Tốc độ đọc và ghi thực tế trên USB 2.0 tương đương 60x(150MB/s),
trên HDD tương đương 300x, trên CD dưới 10x

Thời gian khởi động WebServer của XAMPP 1.4.x nhanh hơn XAMPP
1.5.x, vì vậy version 1.4.x thích hợp hơn để chạy trên CD.

Chương trình AMPstart tự động kết thúc nếu thời gian khởi động
WebServer lâu hơn 120 giây.

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: