Chuong XXXX : MySQL. Bài 2. Cơ sở dữ liệu, bảng, dòng …

MySQL. Bài 2. Cơ sở dữ liệu, bảng, dòng …

 

Bài 1 chúng ta đã có cái nhìn tổng quát về một ứng dụng web động và chức năng, tầm quan trọng của MySQL. Để tất cả mọi người có thể hiểu rõ hơn, kể cả những người thậm chí còn chưa biết cơ sở dữ liệu hoạt động và quản lý như thế nào, Nhím sẽ hướng dẫn trực quan về MySQL.

Đầu tiên. để có thể thử nghiệm các script cũng như những minh họa trong bài học này, bạn phải cài một webserver trên máy mình. ( Chú ý đọc lại bài viết về XAMPP của TXP Lover trong box này … Thanks bác ý 1 cái thì càng tốt ).

Nhím giới thiệu một chút về XAMPP nhé. Sau khi cài xong XAMPP. Chạy xampp-control.exe sau đó click Start trong lựa chọn Apache và MySQL. Có một chú ý nhỏ ở đây : Sau khi click start, hãy chú ý bên cạnh nút này sẽ xuất hiện một thông báo nhỏ Running. Nếu không xuất hiện thông báo này thì có nghĩa là Apache và MySQL chưa hoạt động. Lý do thường là vì thư mục hiện thời không phải là thư mục chứa xampp ( VD của Nhím là D:\xampp – Xem hình ).

ậy là xong bước khởi động. Cái này thì chắc hoh cần nói nhiều. Hì.
Để bắt đầu thực hiện các truy vấn đối với các cơ sở dữ liệu, bạn có thể dùng phpMyAdmin : ( link : hxxp://localhost/phpmyadmin ). Nhưng Nhím không khuyến khích sử dụng cái này để học bởi nó chỉ có ích khi bạn muốn sửa một cơ sở dữ liệu có sẵn hoặc đơn giản, bạn … lười – không muốn học 😛 .

Các bạn nên dùng một tool của chính những người viết ra mySQL. Đó là mySQL querry browse và mySQL admin.

Đây là link chứa info ( và cả link download 😉 )

http://mysql.com/downloads/query-browser/1.1.html
http://mysql.com/downloads/administrator/1.1.html

Rùi. Bi h thì cài mySQL querry browse lên và chạy ứng dụng. Bạn sẽ gặp một màn hình chào hỏi như thie này này :

Nhập thông tin cần thiết vô. Nó sẽ hiện ra thông báo rằng bạn cần phải nhập default schemas nhưng cái này ko quan trọng lắm. Cứ OK, Next, Yes
Wow … Đây là màn hình làm việc …

Giới thiệu chút xíu nha. Phần trên cùng là nơi dành cho truy vấn ( Chúng ta sẽ phải gõ rất nhiều ở đây ). Khoảng trắng to nhứt ở dưới là khu vực chứa kết quả của truy vấn. Bên phải là danh sách database và các hướng dẫn truy vấn.

Vậy là xong về vấn đề soft nha.

Bi h Nhím sẽ nói qua về cách tổ chức cơ sở dữ liệu. Trước hết, ở Title bạn thấy j` nào ? root@localhost:3306. Như vậy ta có thể tổ chức cơ sở dữ liệu dựa theo các account. Account root là account có nhiều quyền nhất. Mỗi account có thể quản lý nhiều database khác nhau. Và mỗi database cũng có thể được quản lý bởi nhiều account. Người ta gọi đây là các quan hệ liên kết.

Hic lại busy

 

Nhím(UDS)

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: