Chuong XXXVIII : Xâu – Các phép toán thường gặp

Xâu – Các phép toán thường gặp

 

Tớ xin nhắc lại một cách ngắn gọn: Xâu là một tập hợp các ký tự. Ví dụ “abc”, “sadfsks12dsfsdfjkee123” có thể coi là một xâu. Trong PHP, xâu được thể hiện bằng mã ký tự 8 bit (8-bit character code) và được coi là nằm trong bảng mã ISO-8859-1.

Giờ ta hãy xem xem xét một số phép toán thường gặp trên xâu:

1. strlen – lấy độ dài 1 xâu

Có lẽ các bạn cũng dễ dàng đoán được, strlen là string length – độ dài xâu. Cách sử dụng hàm strlen() rất đơn giản:

PHP Code:

<?php
echo strlen(“Updatesofts”);
?>

Kết quả in ra sẽ là 11 – số ký tự trong xâu “Updatesofts”.

2. trim – cắt bỏ phần thừa trong xâu

Hàm trim() nhận tham số là 1 xâu và nó sẽ loại bỏ mọi khoảng trắng (whitespace) bắt đầu và kết thúc xâu. Cần chú ý ở đây, khoảng trằng ko chỉ bao gồm dấu cách (” “, mang mã ASCII 32) mà nó còn gồm:
– Tab (“\t”, mã ASCII 9)
– Dấu xuống dòng (“\r” và “\n”, mã tương ứng 10 và 13)
– Ký tự NULL (“”, mã 0)
– Tab dọc (vertical tab – mã 11). Dấu này giờ là “của hiếm”. ấu

Ví dụ:

PHP Code:

<?php
$str = ” \t\t\t\t \nXâu này lắm thứ linh tinh thế nhở \r\n \t \t “;
echo trim($str);
?>

Kết quả output ra hoàn toàn có thể đoán được: “Xâu này lắm thứ linh tinh thế nhở”

3. ltrim và rtrim

Sau khi biết về hàm trim(), chắc hẳn bạn sẽ đặt câu hỏi: Thế nhỡ tớ chỉ muốn cắt bỏ mấy phần linh tinh ở đầu/cuối xâu thôi thì sao?
Trả lời: Hoàn toàn có thể. Hãy dùng ltrim() và rtrim() – bạn sẽ thik ngay mà

ltrim dùng để bỏ các phần linh tinh bắt đầu xâu.
rtrim dùng để bỏ các phần linh tinh kết thúc xâu.

4. strpos – tìm kiếm trong xâu

Hàm strpos() nhận 3 tham số:
1. 1 xâu
2. xâu cần tìm trong xâu trên
3. bắt đầu tìm từ ký tự thứ mấy trong xâu, mặc định là 0

Ví dụ strpos(“Updatesofts”, “Update”) sẽ trả về kết quả là 0. strpos(“ABCABC”, “A”, 2) sẽ trả về kết quả là 3.

Vậy nếu ko tồn tại xâu cần tìm thì sao? Đơn giản lắm bạn ạ, kết quả trả về sẽ là FALSE.

Một điều cần chú ý nữa: Nếu vị trí bắt đầu tìm là số âm (ví dụ -1), PHP sẽ tìm kiếm từ cuối xâu trở lại (ngược với cách tìm mặc định)

Giờ hãy xét 1 ví dụ:

PHP Code:

<?
$res = strpos($haystack, $needle);
if ($res == FALSE) {
echo “Ko thấy!”;
} else {
echo “Thấy òi!”;
}
?>

Bạn có $haystack là “Updatesofts”, $needle là “Up”, hỏi PHP sẽ echo ra cái gì? Bạn đoán là “Thấy òi” đúng ko?

Tiếc là sai rồi bạn ạ Kết quả là “Ko thấy”, vì $needle được tìm thấy ở ĐẦU $haystack, nghĩa là vị trí thứ 0, mà 0 lại đồng nghĩa với FALSE

Khá là confusing phải ko hả bạn?

Để xử lý trường hợp này, ta sẽ dùng toán tử so sánh === thay vì == (bằng bằng bằng thay vì bằng bằng ). PHP sẽ kiểm tra cả giá trị và kiểu của biến, do đó 0 và FALSE sẽ là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau và vấn đề đã được giải quyết gọn ghẽ.

5. substr – tách (extract) 1 phần trong xâu

Cú pháp của hàm substr() như sau:

substr(xâu, vị trí bắt đầu, [số ký tự – nếu cần])

Ví dụ: substr($str, 1) trả về xâu bắt đầu từ ký tự thứ 1. substr($str, 3, 2) trả về 2 ký tự của xâu bắt đầu từ ký tự thứ 3.

Cũng như strpos, tham số thứ 2 có thể là âm. Khi đó PHP sẽ xử lý ngược từ cuối.

Trên đây là 5 hàm thường gặp khi xử lý xâu trong PHP. Hiển nhiên việc liệt kê tất cả các hàm là impossible, vì vậy nếu bạn cần thêm về các hàm xử lý xâu trong PHP, hãy tìm đến PHP.net:

http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php

Coming Up Next: Sử dụng Regular Expression để tìm kiếm và thay thế trong xâu.

identical(UDS)

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: