Chuong LXVII : Phần 2 SQL Advanced (bài 7)

Phần 2 SQL Advanced (bài 7)

 

SQL Create Database, Table, and Index

Tạo database :

Cú pháp :

Trích:

CREATE DATABASE database_name

Create a Table :

Trích:

CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type,
column_name2 data_type,
…….
)

Ví dụ :

Để giải thích cho ví dụ , bạn cần tạo 1 tables có tên “Person” ,với 4 cột. Các cột có tên lần lượt là : “LastName”, “FirstName”, “Address”, and “Age” và với kiểu dữ liệu nvarchar.

Trích:

CREATE TABLE Person
(
LastName varchar,
FirstName varchar,
Address varchar,
Age int
)

Và tiếp đó ta cần là chỉ rõ độ dài tối đa cho các kiểu dữ liệu trong mỗi cột.

Trích:

CREATE TABLE Person
(
LastName varchar(30),
FirstName varchar,
Address varchar,
Age int(3)
)

Còn đây là các thuộc tính cơ bản của nó :

Dữ liệu kiểu số nguyên :

Trích:

integer(size)
int(size)
smallint(size)
tinyint(size)

Kiểu dữ liệu toán học :

Trích:

decimal(size,d)
numeric(size,d)

Kiểu dữ liệu dạng văn bản :

Trích:

char(size)

 

Trích:

varchar(size)

: Cho phép độ dài nhiều hơn kiểu char.

Kiểu dữ liệu ngày tháng :

Trích:

date(yyyymmdd)

 

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: