Chuong LXV : Phần 2 SQL Advanced (bài 5)

Phần 2 SQL Advanced (bài 5)

SQL Alias :

Với SQL , Aliases có thể sử dụng để gán cho một biệt hiệu cho tên cột và tên table.

Column Name Alias :

Cú pháp :

Trích:

SELECT column AS column_alias FROM table

Table Name Alias :

Trích:

SELECT column FROM table AS table_alias

Ví dụ :

Vẫn table Persons :

Ta sẽ gán biệt hiệu là Family cho LastName và Name cho FirstName :

Trích:

SELECT LastName AS Family, FirstName AS Name
FROM Persons

Kết quả :

Sử dụng Alias đối với table :

Trích:

SELECT LastName, FirstName
FROM Persons AS Employees

Kết quả chỉ table được gán thành Employees :

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: