Chuong LXIX : Phần 2 SQL Advanced (bài 9)

Phần 2 SQL Advanced (bài 9)

 

SQL Drop Index, Table and Database

Bạn có thể xóa những index trong table với biểu thức DROP.

Trích:

DROP INDEX table_name.index_name

Delete tables (khi đócấu trúc ,thuộc tính ,và chỉ mục (indexes) cũng bị xóa bỏ)

Trích:

DROP TABLE table_name

Xóa database : (khi hack được hạn chế xài cái này nhé )

Trích:

DROP DATABASE database_name

Còn khi bạn chỉ muốn xóa dữ liệu trong table và giữ nguyên table thì có câu lệnh TRUNCATE TABLE để thực thi điều này :

Trích:

TRUNCATE TABLE table_name

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: