Chuong LXIV : Phần 2 SQL Advanced (bài 4)

Phần 2 SQL Advanced (bài 4)

 

Toán tử BETWEEN :

Toán tử BETWEEN … AND dùng để lọc ra một khoảng trong dữ liệu giữa 2 giá trị. Giá trị đó có thể là số (numbers), chữ (text) hoặc ngày tháng (dates)

Cú pháp :

Trích:

SELECT column_name FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2

Persons Table :

Ví dụ 1:

Ta muốn lấy được ra tất cả các giá trị trong LastName trong khoảng từ “Hansen” đến “Pettersen” thì câu lệnh sẽ như sau :

Trích:

SELECT * FROM Persons WHERE LastName
BETWEEN ‘Hansen’ AND ‘Pettersen’

Kết quả ta có 2 giá trị hiển thị theo alphabetically :

Ví dụ 2 :

Trong ví dụ này ta sẽ hiện thị ra kết quả không phải trong khoảng ‘Hansen’ và ‘Pettersen’
Chỉ cần thêm NOT vào trước BETWEEN :

Trích:

SELECT * FROM Persons WHERE LastName
NOT BETWEEN ‘Hansen’ AND ‘Pettersen’

Kết quả sẽ hiển thị những giá trị từ Pettersen trở xuống :

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: