Chuong LXIII : Phần 2 SQL Advanced (bài 3)

Phần 2 SQL Advanced (bài 3)

 

Toán tử IN

Toán tử IN có thể được sử dụng nếu bạn biết chính xác giá trị mà bạn muốn trả về trong ít nhất một cột.

Soạn Persons table (hoặc cái gì đó tương tự) như sau :

Ví dụ 1 :

Câu lệnh sau Select và hiển thị table Persons với LastName = “Hansen” hoặc “Pettersen” :

Trích:

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName IN (‘Hansen’,’Pettersen’)

Kết quả :

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: