Chuong LXII : Phần 2 SQL Advanced (bài 2)

Phần 2 SQL Advanced (bài 2)

 

Câu lệnh điều kiện AND & OR

AND và OR dùng nối 2 hoặc nhiều điều kiện trong một mệnh đề WHERE.

Toán tử AND hiển thị số hàng nếu tất cả điều kiện trong danh sách đều đúng (true).
Toán tử OR hiển thị số hàng nếu một vài điều kiện trong danh sách đúng (true).

Vẫn xài Persons Table:

Sử dụng AND để hiển thị những giá trị trong table person với FirstName =”Tove” ,và LastName =”Svendson”

Trích:

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName=’Tove’
AND LastName=’Svendson’

Kết quả :

Tương tự với toán tử OR ta sẽ dùng hiển thị FirstName và LastName như trên, nhưng đây là câu điều kiện hoặc lên sẽ show ra FirstName=”Tove” hoặc LastName =”Svendson” mà trong table Persons có 2 người FirstName là ‘Svendson’ nên ta sẽ nhận được 2 kết quả :

Hoặc ta có thể kết hợp cả 2 toán tử AND và OR để ra được kết quả trên (sử dụng biểu thức sẽ phức tạp hơn)

Trích:

SELECT * FROM Persons WHERE
(FirstName=’Tove’ OR FirstName=’Stephen’)
AND LastName=’Svendson’

Kết quả :

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: