Chuong LV : Phần 2 SQL Advanced (bài 1)

Phần 2 SQL Advanced (bài 1)

SQL ORDER BY

Từ khóa ORDER BY dùng để sắp xếp lại những kết quả trả về theo kiểu alphabetical hay một giá trị nào đó .

Ta có bảng Order sau :

Bây giờ ta sẽ hiển thị ra 2 cột Company và OrderNumber được sắp xếp theo vần alphabetical :

Trích:

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company

Kết quả :

Còn đây là ví dụ hiển thị sắp xếp trong alphabetical Order và Ordernumbers trong kiểu numerical.

Trích:

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company, OrderNumber

Kết quả :

Bạn muốn sắp xếp đảo ngược lại alphabetical thì ta sẽ thêm từ khóa DESC sau giá trị của ORDER BY :

Trích:

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company DESC

Kết quả :

Và tương tự như vậy khi ta thêm sự sắp xếp kiểu numerical order , thêm từ khóa ASC :

Trích:

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company DESC, OrderNumber ASC

 

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: