Chuong LIII : SQL Tutorials – Phần I (bài 6)

SQL Tutorials – Phần I  (bài 6)

 

Câu lệnh DELETE :

Câu lệnh DELETE được dùng để xóa những bản ghi trong table.

Cú pháp :

Trích:

DELETE FROM table_name
WHERE column_name = some_value

Trong bảng Person :

Ta sẽ xóa người có LastName là ‘Rasmussen’ :

Trích:

DELETE FROM Person WHERE LastName = ‘Rasmussen’

Kết quả :

Ta còn có thể thực hiện câu lệnh DELETE để xóa toàn bộ table ,và tất nhiên là tất cả các bản ghi và thuộc tính trong table đó sẽ đi theo.

Trích:

DELETE FROM table_name

hoặc

DELETE * FROM table_name

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: