Chuong LII : SQL Tutorials – Phần I (bài 5)

SQL Tutorials – Phần I  (bài 5)

 

Câu lệnh UPDATE :

Dùng để thay đổi dữ liệu của bảng.

Cú pháp :

Trích:

UPDATE table_name
SET column_name = new_value
WHERE column_name = some_value

Trong bảng Persons :

Ta sẽ update thêm FirstName ‘Nina’ vào hàng có LastName là Rasmussen

Trích:

UPDATE Person SET FirstName = ‘Nina’
WHERE LastName = ‘Rasmussen’

Kết quả :

UPDATE nhiều hơn các cột trong 1 hàng :

Bây giờ ta muốn thay đổi address và thêm tên vào trong cột City :

Trích:

UPDATE Person
SET Address = ‘Stien 12’, City = ‘Stavanger’
WHERE LastName = ‘Rasmussen’

Kết quả trả về :

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: