Chuong LI : SQL Tutorials – Phần I (bài 4)

SQL Tutorials – Phần I  (bài 4)

 

Câu lệnh INSERT INTO :

Như đã nói ở trên câu lệnh INSERT INTO dùng để thêm bản ghi mới vào trong table.

Cú pháp :

Trích:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2,….)

Hoặc cũng có thể chỉ rõ cột mà mình muốn insert dữ liệu :

Trích:

INSERT INTO table_name (column1, column2,…)
VALUES (value1, value2,….)

Insert một hàng mới :

Trong bảng Persons :

Và ta sử dụng câu lệnh SQL để insert thêm giá trị vào các cột LastName,FirstName,Address,City :

Trích:

INSERT INTO Persons
VALUES (‘Hetland’, ‘Camilla’, ‘Hagabakka 24’, ‘Sandnes’)

Kết quả :

Chỉ Insert vào những cột mình muốn :

Trong bảng Persons :

Insert như sau :

Trích:

INSERT INTO Persons (LastName, Address)
VALUES (‘Rasmussen’, ‘Storgt 67’)

Kết quả :

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: